کبدی ,تمرینات ,تمرینات کبدیقابل توجه آقایان

 

 

وخانم های

 

 

 

علاقه مند به کبدی

 

 

تمرینات کبدی قوچان آ قایان درسالن

 

 

جوکاراول

 

خیابان حافظ روزهای 

 

 

فردازساعت5تا6/5عصربرگزارمیشود

 

 

 

همچنین درقسمت بانوان ازساعت 2تا

 

3/5

 

روزهای فرد درهمین سالن تمرینات کبدی

 

 

 

برگزار می شود

منبع اصلی مطلب : در باره ورزش و طنابزنی
برچسب ها : کبدی ,تمرینات ,تمرینات کبدی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : تمرینات کبدی شهرستان قوچان