روستای ,مقام ,شهرکهنه ,فرخان ,مزرج ,دوغایی ,روستای مزرج ,روستای شهرکهنه ,فرخان سفلی ,شرکت کننده ,محمد جبارزاده ,محلی شهرستان قوچان ,روستا وهفته

نتایج مسابقات به مناسبت روز روستا وهفته تربیت بدنی  هیات روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان قوچان در بخش آقایان  به شرح ذیل اعلام میگردد :

دوومیدانی :

تعداد تیم شرکت کننده 15 تیم  که در ماده 100 متر سید محمد جبارزاده از شهرکهنه ، داوود کوچک از شهرکهنه و سبحان قاادری از دوغایی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب نمودند و در ماده 1500 متر سید محمد جبارزاده از شهرکهنه ، سبحان قادری از دوغایی و مهدی وردیان از دوغایی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند .

هفت سنگ :

 تعداد تیم شرکت کننده 13 تیم  که مقام اول روستای بردر ، دوم روستای شهرکهنه ، سوم روستای دوغایی و چهارم  روستای فرخان کهنه

طناب کشی :

 تیم شرکت کننده 14 تیم ، مقام اول روستای  شهرکهنه دوم دوغایی سوم فیلاب وچهرم فرخان راه 

جنگ خروس (الختر) :

بتعداد تیم 14 تیم ، اول فیلاب ، دوم فرخان سفلی سوم دوغایی  چهارم بردر

دال پلان  :

تعداد تیم 14 تیم شهرکهنه اول فرخان سفلی دوم فرخان فزخان کهنه

فوتسال  :

تعداد تیم 16 تیم فرخان سفلی اول  مزرج دوم  ومقام سوم یوسفخان و اینچه شهباز

والیبال :

تعداد تیم 12 تیم ، فرخان علیا اول شارک دوم  ومقام سوم  مزرج

درقسمت مجموع شهرکهنه با 18 امتیاز اول فرخان سفلی با 11 امتیاز دوم وتیم دوغایی با 10 امتیازسوم شدند

 

 نتایج بخش بانوان به شرح ذیل اعلام

 

میگردد .

 

دال پلان :

مقام اول روستای شهرکهنه و مقام دوم روستای مزرج

کلاس کلاس :

مقام اول روستای مزرج ومقام دوم روستای شهرکهنه

یه قل دو قل :

مقام اول روستای شهرکهنه ، مقام دوم روستای مزرج

والیبال :

مقام اول شهرکهنه و مقام دوم روستای مزرج

داژبال :

مقام اول روستای مزرج و مقام دوم روستای شهرکهنه

منبع اصلی مطلب : در باره ورزش و طنابزنی
برچسب ها : روستای ,مقام ,شهرکهنه ,فرخان ,مزرج ,دوغایی ,روستای مزرج ,روستای شهرکهنه ,فرخان سفلی ,شرکت کننده ,محمد جبارزاده ,محلی شهرستان قوچان ,روستا وهفته
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : نتایج مسابقات به مناسبت روز روستا وهفته تربیت بدنی هیات روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان قوچان د